Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 10 Cukierniczy

Brzeg Dolny, Osiedlowa 1