Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Sklep nr 6 Cukierniczo-Spożywczy

Brzeg Dolny, Zwycięstwa